CBS constateert lager elektriciteitsverbruik

dinsdag 28 juli 2009 15:00 bron CBS

Sinds eind 2008 is het verbruik van elektriciteit elke maand lager dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2009 was het elektriciteitsverbruik bijna 4,1 procent lager dan in de eerste drie maanden van 2008. In april en mei werd er respectievelijk 4,9 en 4,3 procent minder elektriciteit verbruikt.

De invoer en de uitvoer van elektriciteit waren fors lager dan in de eerste vijf maanden van 2008. De invoer was 36 procent lager, de uitvoer 43 procent. Met een invoer van ruim 7 miljard kilowattuur en een uitvoer van een kleine 3 miljard kilowattuur bleef Nederland in deze periode een netto-importeur van elektriciteit. Wel waren de in- en uitgevoerde hoeveelheden beperkt in verhouding tot het totale elektriciteitsverbruik van ruwweg 50 miljard kilowattuur.