Duurzaamheid

Human Lights Watch is met anderen van mening dat de baten voor het milieu door het uitbannen van de gloeilamp helemaal niet zo groot zijn als nu wordt voorgesteld. CO2 berekeningen zijn gebaseerd op stroom uit kolencentrales, terwijl steeds meer consumenten voor groene stroom kiezen.

Het produceren van een gloeilamp kost 0,28 kWh, het produceren van een spaarlamp kost 3,33 kWh. Productiekosten van lampen zijn niet meegenomen in de berekeningen. Ook transportkosten van lampen (vaak uit China) en recyceling zijn buiten beschouwing gelaten.

Het produceren van een gloeilamp levert 5 gram ongevaarlijke afvalstoffen op.
Produceren van een spaarlamp levert 128 gr afval waarvan 78 gr giftig. Dat is anderhalf keer het gewicht van de lamp!

Recycling: In een spaarlamp zit kwik en dat komt onherroepelijk in het milieu; op een veel bredere manier verspreid dan het kwik dat nu vrijkomt in kolencentrales. Want onderzoeken hebben aangetoond dat 80% hun spaarlamp niet zullen inleveren bij het chemisch afval.

Bij toepassing van spaarlampen en ledlampen zullen veel lichtarmaturen vervangen moeten worden, omdat ze niet meer kunnen functioneren op de manier zoals ze ontworpen zijn. Dat er vele historische en vintage design armaturen bestaan die hun karakter en optiek ontlenen aan de gloeilamp wordt niet meegewogen. We noemen de Rietveldlamp, Gispen lampen, of de vele tijdloze modellen van Louis Poulsen. Die moeten toch niet bij de vuilnis.

Het NormeringsInstituut heeft vastgesteld dat de Led meer energie verbruikt dan op de verpakking vermeld staat, en de Consumentenbond heeft dit vastgesteld voor de spaarlamp. Tijdens hun levensduur loopt de lichthoeveelheid van de lamp ook nog eens aanzienlijk terug.
Volgens Milieudefensie zijn spaarlampen zelfs marginaal zuiniger en duurzaam dan gloeilampen.

ir. Edy ten Berge heeft een rekenmodel gemaakt waarin hij het echte nadeel van warmte berekend die de gloeilamp uitstraalt. Daarin kan het nadeel plotseling omslaan in een voordeel!

advies consumentenbond
milieudefensie over de spaarlamp