Groene stroom

Consumenten kunnen sinds een paar jaar kiezen voor zogenaamde 'groene stroom'. Dit is elektriciteit die op een duurzame manier wordt opgewekt: windenergie, zonnecollectoren, warmte koude opslag etc, getijden stroom, 'witte steenkool' door waterkracht. Groene energie is duurzaam omdat de bronnen hernieuwen en omdat er geen grondstoffen verbruikt worden.

Elektriciteit wordt traditioneel opgewekt in centrales met generatoren die werken op steenkool, olie of gas. Die grondstoffen raken op. Centrales die door verbranding energie opwekken stoten CO2 uit, de veroorzaker van het gat in de ozonlaag. De wereld moet de CO2 uitstoot beperken om niet ten onder te gaan, daar is iedereen het inmiddels over eens. Hiervoor hebben landen wereldwijd het zg Kyoto verdrag gesloten. Het is maar de vraag of de doelstellingen daarvan gehaald wordt. Om kort te gaan; we moeten minder elektriciteit gebruiken, of overstappen op vormen van energie die geen CO2 uitstoot, op groene stroom dus. Kolencentrales zijn de grootste boosdoeners en er zijn plannen om er daar nog een paar van te bouwen. Fout idee volgens ons. In Nederland stoken we momenteel grotendeels op 'ons' gas dat we zelf winnen.

Nederland bouwt in groot tempo windparken. Toch ligt Nederland in Europa achter bij het opwekken van groene stroom. (bron CBS)

Er wordt de laatste jaren ongeveer 4,5% minder elektriciteit per jaar gebruikt in Nederland. (bron CBS)

zie ook de bijgaande Europese rapporten

AttachmentSize
luchtverontreiniging.pdf65.6 KB
2008duurzameenergieNLcbs.pdf275.29 KB